kökcük

kökcük
is. Balaca kök, kiçik kök. Otun kökcüyü. – Zəfəran budaqlanmayan sapabənzər kökcüyə malikdir ki, bunun da bütün uzunluğu boyu diametri 1 mm-ə qədər olur. İ. Axundzadə.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • kökçük — is., ğü, bit. b. Ana kökün dallanmasıyla oluşan ikincil kök …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • oğulcuk — is., ğu 1) Oğul sözünün sevgi bildiren küçültme veya okşama biçimi 2) anat. Döllenmiş yumurtacığın gelişmeye başladığı andan dölüt olmasına kadar geçen süredeki adı, rüşeym, embriyo 3) bit. b. Bitki tohumlarında bir kökçük ile bir filizcikten… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • əmici — sif. 1. Əmən, soran. Əmici uşaq. 2. Xüsusi terminologiyada: sorucu, soran, xüsusi orqanları vasitəsilə içəriyə çəkən. Əmici tel – bitkinin kökündə olan incə, sorucu kökcük. Kökün əmici telləri uzun ömür sürmür …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”